» Bezpečnostní předpis pro provoz na umělé stěně VŠB-TU Ostrava

Lezení na umělé stěně je povoleno pouze za těchto podmínek:

1) Za přítomnosti instruktora, který je držitelem platné licence Instruktor lezení na umělých stěnách, nebo vyšší. Pouze studentům, kteří mají lezení řádně zapsáno jako tělesnou výchovu a členům horolezeckého oddílu VSK VŠB-TU Ostrava.

2) Účastníci lezecké činnosti na umělé stěne jsou povinni řídit se pokyny zodpovědného instruktora, který může lezce kdykoliv vykázat při porušování bezpečnostních předpisů.

3) Lezení je povoleno jen s horním jištěním, lezení na 1. konci lana je povoleno pouze se souhlasem přítomného instruktora. Je zakázáno vynechávat postupové jistící body. Traverzování bez jištění je povoleno jen do výšky nohou 1 metr nad zemí.

4) Účastníci lezecké činnosti musí ovládat jištění přes slaňovací osmu s karabinou s pojistkou, nebo přes HMS karabinu pomocí polovičního lodního uzlu, nebo pomocí jistícího mechanismu Gri Gri, Reverso, guide, apod.

5) Lezení je povoleno pouze s horolezeckým vybavením, které odpovída normě ČSN a normě CE s platnou certifikací UIAA.

6) Lezení je povoleno pouze s navázáním na lano osmičkovým uzlem s pojistným uzlíkem, přes oko na opasku a oko na nohavičkách. Spojení jistícího lana s úvazkem pomoci karabiny, je zakázáno.

7) Jakoukoli zjištěnou závadu na jistících prostředcích (lana, jistící oka, karabiny, apod.), na konstrukci stěny, nebo upevnění chytů, hlaste neprodleně přítomnému instruktorovi, nebo asistentovi KTVS.

8) Při nácviku jištění druholezce na stanovišti je zakázáno používat slaňovací osmu.

9) Jistící pomůcka musí být používána dle pokynů výrobce a na požádání instruktora je lezec povinen prokázat znalost správného použití jistící pomůcky.

10) Je zakázáno odkládání předmětů v prostoru pod stěnou.

11) je zakázáno lézt pod vlivem alkoholu, nebo jiných psychotropních látek.

12) Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) s bezpečnostními předpisy pro lezení na umělé stěne FAST, že jsem studentem VŠB-TU Ostrava, případně členem horolezeckého oddílu VSK VŠB-TU Ostrava.

Tento předpis je nutno podepsat při vstupu do prostoru malé tělocvičny FAST.

Zpět

xHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, JavaScript, PHP5 | HO VSK VŠB-TU Ostrava | 2008-2011 © Miroslav Šimko