» Členství

» Informace pro zájemce o členství:

Nabírání nových členů a placení příspěvku řeší pouze předseda oddílu Jan (jenik) SKAPA. Email: zc.bsv@apaks.naj

Pro nové členství je třeba vyplnit přihlášku a donést ji společně s příspěvky. Přihlášku je také možné získat v malé TV na FAST během tréninku nebo zde: Přihláška ve formátu PDF. Dále je třeba donést vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

» Příspěvky:

Oddíl HO VSK VŠB-TU Ostrava:

za studenta nebo zaměstnance VŠB-TUO či absolventa VŠB-TUO do 1 roku po ukončení studia a dále za předsedu oddílu 1161 Kč

za ostatního člena 2561 Kč

Členské a oddílové příspěvky na rok 2019 je možno zaplatit předsedovi oddílu nejpozději do konce října 2018

ČHS na jeden rok:

- stávající členové oddílu 400 Kč
- noví členové oddílu 450 Kč
- ČHS doporučujeme řešit v rámci kombičlenství s pojištěním Alpenverein

xHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, JavaScript, PHP5 | HO VSK VŠB-TU Ostrava | 2008-2011 © Miroslav Šimko