» Metodika - zaseknutí jistících pomůcek

Zaseknutí (zajištění) jistítka se používá tehdy, když lezec spadne a my potřebujeme volné ruce ať už k odpočinku nebo jiným následujícím krokům např. při záchraně.

Zaseknutí při jištění prvolezce:

Osma:

Po zachycení pádu prvolezce, jističův konec lana zasekneme tak aby se křížil s lanem lezce přesně jak je znázorněno na obr. č.1. Toto zaseknutí v mnoha případech prokluzuje a proto je nutné pevně držet jističovo brzdné lano v ruce. Druhou volnou rukou vytvoříme z lana smyčku a provlečeme ji shora přes karabinu (obr. č.2). Tuto smyčku pak následně prodloužíme (obr. č.3) tak, aby jsme byli schopni uvázat pojistný uzel nad osmou (obr. č.4). Při prodlužování smyčky může jističova brzdná ruka pustit lano, jelikož druhou rukou už pevně držíme smyčku.

1)Náhled 2)Náhled 3)Náhled 4)Náhled

Reverso, ATC guide nebo jakýkoliv kyblík:

Reverso je svojí funkčnosti stejné jako jistítko guide, tudíž je tento návod platný pro obě jistítka, nebo pro jakýkoliv kyblík. Na obr. č.1 je dobře vidět správné držení rukou jistícího konce lana. Reverso i guide, jsou jistítka schopna pojmout dvě samostatná lana, mají na to uzpůsobeny dvě komůrky uložené vedle sebe. Při jištění jednoduchým lanem dbáme vždy na následující: Pokud je jistič pravák (dobírá lano a brzdí jej pravou rukou), provleče lano do jistítka a karabinu přes toto provlečené lano připne do sedáku tak, aby byl zámek karabiny na levé straně (obr. č.1). Pokud je jistič levák, celé zapojení je obráceně tzn pojistka na pravé straně. Důvod je zřejmý, brzdný konec lana můsí být vždy na opačné straně než zámek karabiny aby nedošlo k odšroubování a například následné snížení nosnosti karabiny o min. 50%. Postup při zaseknutí je následující (pro praváka, levák dělá ten samý postup avšak jinou rukou): levou rukou přichytíme volný konec lana za pojistku karabiny (obr. č.2). Pravou rukou vytvoříme smyčku, provlečeme ji shora přes karabinu a protáhneme směrem nahoru (obr. č.3) a utáhneme. Dojde k zaseknutí lana a to následně pojistíme jednoduchým uzlem nad jistítkem kolem lana prvolezce (obr. č.4).

1)Náhled 2)Náhled 3)Náhled 4)Náhled

Zaseknutí při jištění druholezce (ze štandu):

Poloviční lodní uzel:

Toto zaseknutí se používá při jištění ze štandu, když si druholezec potřebuje delší dobu odpočinout, nebo jej potkalo nějaké zranění a my potřebujeme mít volné ruce k záchraně lezce. Na obr. č.1 je poloviční lodní uzel správně založen do HMS karabiny, tak aby jistící lano (vlevo) bylo na opačné straně než zámek karabiny a nehrozilo odšroubování. Lano smeřující dolů je lano zatěžované, na které je navázán druholezec. Po zachycení pádu, rukou uchopíme pevně oba prameny těsně pod uzlem (obr. č.2), z volného jističova lana vytvoříme smyčku (obr. č.3).

1)Náhled 2)Náhled 3)Náhled

Smyčku následně obtočíme kolem zatíženého lana, zezadu prostrčíme mezi oběma prameny (obr. č.4), protáhneme a utáhneme směrem vzhůru (obr. č. 5,6,7).

4)Náhled 5)Náhled 6)Náhled

Při utahování může dojít k prokluzu zatěžovaného pramene, avšak tento prokluz bývá nepatrný (10-15cm). Ve chvíli, kdy máme vytvořené "oko" utaženo, poloviční lodní uzel neprokluzuje, ale může dojít k nechtěnému vytažení oka a následnému odblokování! Proto vyvážeme jistící uzel a to tak, že oko protáhneme přes karabinu, obtočíme okolo obou pramenů lana a zavážeme (obr. č. 8,9). Po splnění těchto úkonů poloviční lodní uzel neprokluzuje a máme volné obě ruce pro jinou činnost.

7)Náhled 8)Náhled 9)Náhled

Zpětné odblokování:

Při zpětném povolení zaseknutí jakéhokoliv jistítka (krom samoblokovacích zapojení, to je trochu jiná kapitola) postupujeme zcela obráceně, odvážeme pojistný uzel a tahem obou dlaní za jistící pramen pomalu vytahujeme lano a dojde k odblokování danného jistícího systému. Jistič však musí dbát na fakt, že při rozvazování nesmí nikdy upustit svůj brzdný pramen. Pokud se tak stane, může spolulezec utrpět smrtelná zranění. Při upuštění pramene dojde k volnému pádu lezce a jistič už není schopen zastavit tento pád!

Zpět

xHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, JavaScript, PHP5 | HO VSK VŠB-TU Ostrava | 2008-2011 © Miroslav Šimko