» Metodika - postupové jištění

Kliknutím na tučně zvýrazněný text se zobrazí ilustrativní obrázek.

Postupové jištění:

Při lezení na prvním konci lana lezec pužívá tzv. postupové jištění. K tomuto účelu slouží vybavení zvané expreska. Jsou to dvě karabiny spojené šitou smyčkou o různé délce (11, 15, 17, 21cm) a nosnosti 22kN. Karabiny jsou tvaru D a můžou mít buď: drátěnou pojistku, pevnou nebo se zámkem (šroubovací). Jedna karabina má vždy rovnou pojistku, ta slouží pro cvakání fixního jištení navrtané ve skále a druhá asymetrickou do které se cvaká lano viz obr. č.1. Na obr. č.2 pak můžeme vidět správně zacvaknuté lano do postupového jištění a v případě pádu lezce se zastaví o poslední expresku. Při zakládání lana do expresky musíme dbát vždy na to, aby lano na kterém jsme navázáni, smeřovalo směrem od skály (stěny) pryč a lano jdoucí k jističovi směrem ke skále. Třetí obrázek znázorňuje špatně procvaknutou expresku č.1. V případě absence další správně procvaknuté expresky č.2 hrozí při pádu buď: destrukce jistícího bodu, vylomení karabiny a především vycvaknutí lana z expresky, které znázorňuje červená čára!

1)Náhled 2)Náhled 3)Náhled

Tento problém může nastat i tehdy kdy je lano v expresce správně. Pokud lezec leze na skále "rovně" a nemusí traverzovat do stran, potencionální nebezpečí nehrozí viz. obr. č.1,2. Obr. č.4 znázorňuje problém, který nastane, když lezec začne traverzovat např. do prava a pojistka expresky je také v pravo a žádné další postupové jištění není založeno. Při upadnutí lezce hrozí vycvaknutí expresky lanem (červená čára). Pátý obrázek zobrazuje správné řešení: Lezec traverzuje do leva + pevná část karabiny je v levo, nebo lezec traverzuje do prava + pevná část karabiny musí být také vpravo.

4)Náhled 5)Náhled

Pádový faktor:

Pádový faktor (označovaný jako "f"), je bezrozměrná veličina udávající poměr mezi délkou pádu lezce a činnou (aktivní) délkou lana, které absorbuje energii pádu. V horolezectví může nabývat hodnot od f=0 až f=2. Výjimku tvoří zajištěné cesty tzv. via ferraty (též zažitý název "klettersteig") kde pádový faktor může nabývat hodnoty až f=7! Pádový faktor má výrazný vliv na životnost lana a rázovou sílu. Obecně lano po pádu vetším než f=1 se již dále nesmí používat při lezení a mělo by se vyřadit!

Nezáleží na délce pádu nýbrž na velikosti pádového faktoru!

Grafické znázornění pádového faktoru:

Náhled Náhled

Rázová síla:

Je síla, kterou lano působí na lezce při pádu. Tento parametr je vždy udáván výrobcem u každého lana. Menší udávána rázová síla = lepší vlastnost lana pohltit energii při pádu.

Fixní body postupového jištění:

Jelikož dochází k slovní záměně jistících bodů jsou zde ilustrativní obrázky:

Zpět

xHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, JavaScript, PHP5 | HO VSK VŠB-TU Ostrava | 2008-2011 © Miroslav Šimko