» Metodika - Jištění

Jištění prvolezce:

Kliknutím na tučně zvýrazněný text se zobrazí ilustrativní obrázek.

Dnes vyráběné jistící a slaňovací pomůcky fungují na podobném, ne-li stejném principu. Pohyb rukou při dobírání a povolování lana je vždy stejný. Rozepisovat zde přesně pohyb rukou při jištění je zbytečné, jelikož si to každý potencionální jistič musí vyzkoušet bezpečně na umělé stěně, ještě předtím než začne jistit "na ostro". Při jištění si musíme uvědomit, že nesmíme při pádu lezce jistící konec lana nikdy upustit, následky této závažné chyby jističe bývají vždy fatální! Dále pojistka karabiny musí být vždy na opačné straně něž jistící lano (viz foto dole pod článkem), aby nedošlo při spouštění lezce k odšroubování závitu a následné vycvaknutí lana z karabiny! Pokud jsem pravák a jistím pravou rukou mám pojistku na levé straně, leváci to mají přesně naopak. Obr č.1 znázorňuje dnes sice málo používané, ale stále užitečné jištení polovičním lodním uzlem a karabinou HMS ("Halbmastwurfsicherung"). Na obr. č.2 je správně zackvatnutá osma do sedáku a lano založeno do osmy (pro praváka). Osma jako jistící prostředek má nejmenší tření s lanem ze všech výrobků na trhu, je vhodná k jištění na umělých stěnách a je striktně zakázáno s osmou jistit druholezce! Myslím si, že kupovat dnes osmu jako jistící prostředek je zbytečná investice, jelikož jsou mnohem lepší a bezpečnejší jistítka za takřka stejné peníze, které nabízejí mnohem širší škálu využití. Třetí obrázek znázorňuje jištění starším reversem, novější reverso3 znázorněné na obr. č.4 a ATC guide jsou opravdu skvělá multifunkční jistítka, vhodná jak ke slaňování nebo jištění, ale především umožňují manipulaci jak s jednoduchým lanem tak s dvojčaty nebo půlkami.

1)Náhled 2)Náhled 3)Náhled 4)Náhled

Jištění s grigri:

Toto jistítko (obr. č.1) je velmi rošířené u sportovních lezců, kde je nedocenitelné díky svému "samoblokovacímu" provedení. Jako každé jistítko má však i své nevýhody. Je konstruováno pouze pro praváka a díky blokovacímu provedení jištění není dynamické, což se vyznačuje často velmi tvrdými pády do lana. S grigri se nedá slanit na obou pramenech lana, existují zpusoby jak slanit na skále na jednom prameni, tak aby se lano dalo posléze stáhnout dolů. Ovšem takovéto slaňování je mnohem nebezpečnější než obvyklé na dvou pramenech. Správné spouštění lezce je znázorněno na obr. č.2. Je velmi důležité aby druhá ruka svírala brzdné lano, jelikož při silnějším zatáhnutí za páku dojde k nekontrolovatelnému pádu!

1)Náhled 2)Náhled

Jištění druholezce:

Pro srovnání jsou na obr. č. 1-2 zobrazeny jistítka reverso a reverso3. Samoblokovací režim při jištěni druholezce je u těchto dvou jistítek stejné. Jako blokovací karabina je nejvhodnejší oválka nebo malá HMS (na obrázku), které se díky svému tvaru ze všech karabin nejméně otáčí. Jistítka umožnující jistit v blokovacím režimu druholezce mají na sobě vyryta značky lezce a ruky, jak při jištení prvolezce nebo druholezce tyto značky pasují a znázorňují jak správně založit lano do jistítka (ruka, která svírá pramen lana na obrázcích drží brzdný pramen jističe). Obr. č.3 ukazuje jak se dá grigri použít při jištění druholezce. Podobně jako u reversa a guida má i grigri vyryto znaky ruky a lezce. Výhoda jistítka spočívá v absenci blokovací karabiny a možnosti snadnějšího povolení blokace než-li u předchozích dvou jistítek (pozor: při spouštění je třeba svírat rukou brzdné lano!), Povolení blokace u takto provedených jistících stanovišť je třeba natrénovat a seznámit se s značnými problémy, které mohou nastat. I když jsou tato zapojení samoblokovací, u všech tří jistítek je dobré nepouštět brzdný pramen lana z ruky (může se stát, že se karabina zamotá do smyce nebo čehokoliv jiného a blokace pak nefunguje). Poslední čtvrtý obrázek ukazuje velmi často viděnou chybu při jištění druholezce. Nikdy takhle nejistěte, tento způsob vykazuje nulové tření lana a je extrémně nebezpečný!

1)Náhled 2)Náhled 3)Náhled 4)Náhled

Chyby při jištění:

Při jištění prvolezce dochází často nevědomky k chybám, které ohrožují lezcovo zdraví. Tyto chyby se mohou stát každému ať už zkušenému horolezci nebo začátečníkovi. na obr. č.1 je zobrazen nejčastější problém při jištení osmou a karabinou HMS. HMS karabina od německého "Halbmastwurfsicherung" je certifikována pro jištění poloviční lodní smyčkou. Provedení karabiny a značná šířka může způsobit otáčení v osmě, přičemž hrozí vylomení pojistky karabiny osmou. Na obr. č.1 je znázorněn případ, kdy se karabina otočí tak, že dochází ke kontaktu osmy a pojistky. Na obr. č.2 je karabina pootočena obráceně než u předchozího případu, avšak problém je stejný, zde může jistící poutko sedáku vylomit pojistku a zapříčinit tak pád prvolezce. Řešení je na obr. č.3, použitím oválné karabiny zamezíme z velké části protáčení karabiny.

1)Náhled 2)Náhled 3)Náhled 4)Náhled

Zpět

xHTML 1.0 Strict, CSS 2.1, JavaScript, PHP5 | HO VSK VŠB-TU Ostrava | 2008-2011 © Miroslav Šimko